ENSIAPUTUOTTEET

Tapaturman sattuessa nopea ensiapu on tärkeää. Ensiapuasema tai -kaappi soveltuu lähellä tapahtuvien, pienempien tapaturmien hoitamiseen erinomaisen hyvin. Vakavamman onnettomuuden sattuessa etäämmällä ensiapuvälineet pitää pystyä viemään loukkaantuneenluo. Myös viranomainen suosittelee, että osa välineistä on mukaan otettavia, kun tapaturmavaara on ilmeinen tai erityinen. Valikoimastamme löydät Cederrothin laadukkaat ensiaputuotteet, kuten ensiapuasemat, ensiapupakit sekä silmänhuuhtelupullot.

TYÖPAIKAN ENSIAPUVALMIUS KUNTOON SEURAAVILLA ASIOILLA:

1. ASIANMUKAINEN ENSIAPUTARVIKEVARUSTUS Työpaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä, huomioon ottaen työpaikan laajuus ja sijainti, työntekijöiden lukumäärä sekä työn luonne ja muut työolosuhteet, on sopivissa ja selvästi merkityissä kohdissa oltava riittävä määrä asianmukaisia ensiaputarvikkeita. (Työturvallisuuslaki 738/2002, 46§)
2. RIITTÄVÄ MÄÄRÄ ENSIAPUTAITOISIA HENKILÖITÄ työpaikan olosuhteisiin nähden. Tavoitteena on, että vähintään 5 %:lla on ensiapukoulutus.
3. TOIMINTASUUNNITELMA, jonka työpaikka tekee mahdollisten onnettomuuksien varalle.
 
Järjestys: