- 3M FH31 tärkeä tiedote -

{image:text}

3M FH31 tärkeä tiedote

3M Scott on päättänyt lopettaa FH31 kasvo-osan, varaosien ja valmispakkauksien toimitukset välittömästi

LOPPUKÄYTTÄJÄTIEDOTE

Tämä on tärkeä tiedote koskien 3M™ Scott™ FH31 sekä Automask kasvo-osien TH luokitusta ja valmistuksen lopettamista.

3M Scott on päättänyt lopettaa FH31 kasvo-osan, varaosien ja valmispakkauksien toimitukset välittömästi. Vaikka tuote täyttää kaikki markkinoille saattamisessa vaaditut laatua ja valvontaa koskevat vaatimukset on hiljattain suoritetuissa testeissä havaittu, ettei FH31 kasvo-osa välttämättä täytä standardin EN 12941:1998 + A2:2008 (Clause 6.4 inward leakage) TH3 luokan vaatimuksia käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Duraflow™, Proflow™ SC 160 ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.

Viimeaikaisissa testeissä on myös ilmennyt, ettei aikaisemmin lopetettu 3M™ Scott™ Automask (FH31 mallin aikaisempi versio) välttämättä saavuta saman standardin TH2 luokitusta käytettäessä kasvo-osaa yhdessä Proflow™ 120 SC ja Proflow EX puhallinlaitteiden kanssa.
Sisäisissä testeissä suurin osa yhdistelmistä läpäisi kaikki EN 12941:1998 + A2:2008 vaatimusten mukaisten testien osa-alueet, mutta muutamissa tapauksissa koehenkilöiden suorittaessa Clause 6.4 mukaista ”puhekoetta” laski suojaus luokan TH1 tasolle. Puhekokeessa koehenkilö kävelee juoksumatolla 6 km/h nopeudella ja samanaikaisesti lukee kuuluvasti ennalta sovittua tekstiä kahden minuutin ajan.

Molemmissa tapauksissa yhdistelmät täyttivät TH1 luokan vaatimukset.

Täydellinen luettelo lopetettavista tuotteista on annettu Taulukko 1, sivu 3.

3M Scott ei ole saanut tähän asiaan liittyviä terveyteen ja turvallisuuteen liittyviä ilmoituksia, mutta ryhtyy näihin toimenpiteisiin varotoimenpiteenä, koska on vastuullisena valmistajana sitoutunut noudattamaan korkeimpia laatuvaatimuksia ja tuoteturvallisuutta. Asianomaiselle tuotetarkastus laitokselle (BSI) on ilmoitettu tästä päätöksestä, eikä tuotetarkastus laitos ole pyytänyt suorittamaan lisätoimia. Ilmoitettu asia ei koske muita 3M Scott hengityssuojaimia ja Duraflow™ tai Proflow™ puhallinlaitteiden käytöstä ei aiheudu ongelmia.

Vaadittavia toimia koskien loppukäyttäjää:
  1. Toimita tämä tiedote organisaatiossanne kaikille yksiköille joita asia koskettaa, mukaan lukien työterveys ja työturvallisuusosastot.
  2. FH31 ja Automask kasvo-osien käyttäjien tulisi välittömästi tutustua työpaikan riskinarviointiin ja paikallisiin säädöksiin, jotta voidaan selvittää vaaditaanko työssä kasvo-osalle korkeampi TH luokitus kuin EN12941 TH1. Mikäli kasvo-osalle  vaaditaan korkeampi TH luokitus tulisi käyttäjien luopua nykyisen FH31 tai Automask kasvo-osan käytöstä ja olla yhteydessä paikalliseen 3M myynti-tai tekniseen edustajaan, joka auttaa löytämään työhön parhaiten soveltuvan ratkaisun.

3M Scott tulee tarjoamaan tilalle korvaavan tuotteen edellyttäen, että käyttäjä tarvitsee työssään korkeamman kuin TH1 luokan kasvo-osan ja asiasta on ilmoitettu 3M Scottille ennen joulukuuta 2019. Tiedustelujen helpottamiseksi ja asian käsittelyn nopeuttamiseksi ilmoita Duraflow™, Proflow™ SC 160, Proflow™ 120 SC tai Proflow EX puhallinlaitteesi sarjanumero. Kuvassa 1 (sivu 3) on ohje, mistä puhallinlaitteen sarjanumero löytyy.

Pahoittelemme mahdollista haittaa, jota tämä tuotteiden lopettaminen saattaa Teille aiheuttaa. Mahdollisiin kysymyksiin vastaavat:

3M Asiakaspalvelu, p. (09) 424 13045, 3m.customercare.fi@mmm.com
3M-tuoteasiantuntijat, p. (09) 525 21.

Kiitämme ymmärryksestänne.

Marie Boucher
EMEA Portfolio Manager: Powered and Supplied Air

Tuotteet, joita tiedote koskee
2023084 FH31 Automask – Länsi-Eurooppa
2023085 FH31 Automask – Itä-Eurooppa
2023086 FH31 Automask – Pohjoismaat
2023087 FH31 Automask – Muu maailma
2029776 FH31 Visiiri
2029777 FH31 Kasvotiiviste & varaniitti
2029874 Proflow 2 SC 160 FH31
2031667 Duraflow - ReadyPak FH31 – IP65 Standard
5063080 Automask (lopetettu lokakuussa 2018)
 

Tiedostot